نایلون کشاورزی

 

اعتماد vazin plast

“شرکت وزین پلاست توانایی تولید انواع محصولات پلی اتیلنی ( پلاستیکی ) به صورت مستقیم از کارخانه را دارد.”

کاربرد نایلون کشاورزی یا نایلون عریض در بخش های مختلف کشاورزی عبارتند از:

1. از نایلون کشاورزی بیشتر برای مسقف کردن گلخانه ها استفاده میشود.

2.  از نایلون عریض در مواردی به عنوان پوششی برای برخی قسمت های ساختمانی به کار میرود.

3. افردی که در زمینه پرورش قارچ فعالیت میکنند از نایلون کشاورزی برای مسقف کردن محل پرورش قارچ استفاده میکنند.

4. از این نوع نایلون برای دامپروری ها نیز استفاده میشود.