نمایش یک نتیجه

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

پلاستیک لباس

تولید نایلکس و نایلون فروشگاهی

کیسه پلاستیکی شفاف

تولید نایلکس و نایلون فروشگاهی

نایلون تجزیه پذیر

تولید نایلکس و نایلون فروشگاهی

نایلون دسته بندی

تولید نایلکس و نایلون فروشگاهی

نایلون دسته تقویت

تولید نایلکس و نایلون فروشگاهی

نایلون دسته زنبیلی

تولید نایلکس و نایلون فروشگاهی

نایلون دسته موزی

تولید نایلکس و نایلون فروشگاهی

نایلون دسته موزی چاپی

تولید نایلکس و نایلون فروشگاهی

نایلون شیری رنگ