نمایش یک نتیجه

نایلون

نوار خطر

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول لیبل پشت چسبدار

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

نایلون بسته بندی قطعات خودرو

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

چسب پهن چاپی

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

نایلون بسته بندی لوازم یدکی

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون OPP

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

لیبل پروفیل

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون محافظ پشت چسبدار

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول های لمینتی فودگرید

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول لمینتی cpp – opp

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول سلفون براق