نمایش یک نتیجه

تولید استرچ پالت

استرچ پالت بند

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

چسب پهن چاپی

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول سلفون براق

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول لمینتی cpp – opp

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول لیبل پشت چسبدار

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول های لمینتی فودگرید

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون OPP

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون حرارتی

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون محافظ پشت چسبدار

تولید استرچ پالت

فیلم استرچ

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

لیبل پروفیل

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

نایلون بسته بندی قطعات خودرو

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

نایلون بسته بندی لوازم یدکی

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

نایلون پشت چسب دار

تولید نایلون شیرینگ

نایلون شیرینگ

تولید نایلون عریض و معمولی

نوار خطر