نمایش یک نتیجه

تولید استرچ پالت

استرچ پالت بند

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول سلفون براق

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول لمینتی cpp – opp

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول های لمینتی فودگرید

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون حرارتی

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون محافظ پشت چسبدار

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

لیبل پروفیل

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

نایلون پشت چسب دار

تولید نایلون شیرینگ

نایلون شیرینگ