نمایش یک نتیجه

تولیدی نایلون شیرینک

لیبل شیرینگ pvc

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

لیبل پروفیل

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون محافظ پشت چسبدار

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول های لمینتی فودگرید

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول لمینتی cpp – opp

سلفون بسته بندی (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول سلفون براق