نمایش یک نتیجه

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

کیسه فریزر

تولید نایلون عریض و معمولی

کیسه فریزر جعبه ای

تولید نایلون عریض و معمولی

کیسه فریزر فله