نمایش یک نتیجه

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

چسب پهن چاپی

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول لمینتی cpp – opp

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول لیبل پشت چسبدار

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

رول های لمینتی فودگرید

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون حرارتی

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

سلفون محافظ پشت چسبدار

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

لیبل پروفیل

تولید سلفون (شفاف، ترس، متالایز، OPP، CPP، صدفی)

نایلون پشت چسب دار